Interreg logo.png

Flag DE.png

Velkommen! | Willkommen!

Sie können diese Seite auch auf Deutsch lesen.

NORDMUS er et grænseoverskridende netværk, hvis hovedformål er at etablere et regionalt dansk-tysk museumsforbund. Forbundet skal fungere som en stabil platform for musealt samarbejde i den sydvestlige del af Østersøområdet. Dermed skabes stabile, institutionelle strukturer inden for kulturarvsområdet. Projektet finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Interreg-program ”Tyskland-Danmark”.

interreg_region.png